You are here: Home
 Sámegiella
English
Русский

"Man glömmer lätt att Musik inte är kultur, religion eller vetenskap, estetik eller känslomässiga utbrott. Musik är en av de Vägar som leder till Stora Kunskapen vilken inte delas mellan olika begrepp som kultur, religion, vetenskap och dylikt, utan omfattar dem alla.Musik är alltid en Uppenbarelse som aldrig kan emottas utifrån men alltid erfaras från det inre. Musik är konsten att vara Människa (inte ”människa” i vanlig bemärkelse). Följaktligen är det Konst att ha makt över Tanke, Skapande Tanke, och då handlar det inte om s.k. ”musikaliska tankar” vilkas existens överhuvudtaget är en ytterst tveksam fråga. Denna Tanke är inte intellekt, vars syfte är att tjäna endast som redskap. Därför ska intellekt inte övervärderas, för även med odugliga verktyg kan man uppnå det omöjliga. Tanken är snarare ett Sinne, högre beläget Medvetande, Idévärld. Att kunna bemästra denna sfär är inte de utvaldas privilegium utan allmänt ansvar."

 

"Konst är Insikt, Klarsynthet, att kunna se bortom toner, linjer och färger, att kunna se det som inte kan uttryckas med sådana svaga medel. En Musiker, Konstnär är Helare som återger mod och hopp till de som förlorat dem. Helarens uppgift är att visa Högre Vägar, för livet är tomt utan Högre Sfärer. Musiker är den som kommer med budskap om Högre Livet." 

 

"Jag tror på Genius som något försänkt i djup sömn i allting, även i stenar som är mänskligare än människor, även i människor som är mer förstenade än sten."

 

"Man banar vägen för tro med att markera gränser för kunskap som Kant skulle säga. Vi säger annorlunda: Kunskap är gränslös Tro, Tro är gränslös Kunskap.

 

L. Lindgren från boken  ”Musik. Ad Calendas Graecas”