You are here: Publikationer
 Sámegiella
English
Русский

Publikationer

 

  

 

1. Bok 1                  Professor P. och Resan till Världens Ände                

 

 

2. Bok 2                         Da Capo al Fine eller Återblick                                 

 

 

3. Nya verk

 

 

1. Svenska pianister i slutet av 1800- och i början av 1900-talet           

 

 

2. Pianister i slutet av 1800- och i början av 1900-talet. Översikt av bevarat material

 

 

3. Musik. Ad Calendas Graecas

 

 

1. Fåglarnas lek